Lepšie ceny

abbahotels.com Vám ručí za to, že nenájdete nižšiu cenu v žiadnej inej predajnej sieti.

Ak ste si zarezervovali niektorý z abba Hotels a nájdete nižšiu cenu, abba Hotels Vám vyplatí rozdiel. Týmto spôsobom si môžete byť istý, že cena, ktorú Vám ponúkame je najlepšia a najnižšia na Internete.

Podmienky:
  • Zákazník musí mať zarezervovaný pobyt v niektorom z abba Hotels
  • Reklamáciu je potrebné predložiť v priebehu 24 hodín od potvrdenia rezervácie zo strany abba Hotels.
  • Zákazník musí predložiť ponuku nižšej ceny za ten istý typ izby a pobytu, tú istú penziu a ten istý dátum, podmienky rezervácie musia byť tie isté ako pre predloženú ponuku.
  • Záruka nie je platná pre balíky, ktoré obsahujú turistické služby a ani pre cenové skupiny
  • abba Hotels majú právo overiť pravdivosť a platnosť danej cenovej ponuky.

Pre podanie reklamačnej žiadosti nám môžete volať na číslo 902153 163 alebo nám môžete poslať email na abbahotels@abbahotels.com
ABOVE